Spelregler för "Snurra Lyckohjulet och delta i utlottningen av pris pengar!"

1.   Arrangören av 4finance AB kampanj “Snurra Lyckohjuletoch delta i utlottningen av prispengar!” (hädanefter kallad – SnurraLyckohjulet): 4finance AB, org.nr 556790-4189.
Adress: Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö.

2.   Kampanjområde: Sverige.

3.   Kampanjens startdatum: 08.03.2023.

4.   Kampanjens slutdatum: 03.04.2023,kl. 23:59.

5.   För att få delta i kampanjen är det inte nödvändigt att göra inköp, utnyttja 4finance AB tjänster eller betala deltagaravgift.

6.   Kampanjens vinster:

1)    1(ett) pris på 1 000 SEK (ett tusen kronor)

2)    1(ett) pris på 2 000 SEK (två tusen kronor)

7.   Utlottning av vinsterna äger rum 05.04.2023.

8.   Vinnarna kommer att få ett mail inom 2 arbetsdagarfrån utlottningens datum till den i kampanjen registrerade e-postadressen eller per telefon.

9.   Speldeltagaren har rätt att ta emot vinsten efter attöverlåtelse- och mottagandedokumentet (som kommer att skickas med e-post ellerper post) har skrivits under och skickats med post till 4finance AB adress –Varuvägen 9 , 125 30 Älvsjö. För att kunna ta emot vinsten ska vinnaren ange sitt kontonummer i dokumentet. Om vinnaren inte kontaktar kampanjarrangören inom 30 (trettio) kalenderdagar från att ha mottagit e-pomeddelandet behåller arrangören vinsten.

10. 4financeAB har rätt att när som helst utan förvarning genomföra ändringar i kampanjreglerna, liksom att kortvarigt helt avbryta denna kampanj. Om 4financeAB konstaterar bedrägeriförsök eller om misstankar om möjligt bedrägeriuppstår, har 4finance AB rätt att avbryta kampanjen utan några som helstbegränsningar.

11. Kampanjreglernaär utarbetade i enlighet med Svensk lagstiftning och eventuella striderbehandlas i Svensk domstol.

12. Kampanjdeltagarnaspersonuppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med den i Sverigegällande personuppgiftslagstiftningen, inklusive direktiv 95/46/EG (allmändataskyddsförordning), och de kommer inte att avslöjas för någon tredje partutan deltagarens föregående godkännande.

13. Informationom 4finance AB sekretesspolicy och registeransvariges ochdataskyddsspecialistens kontaktuppgifter finns på: https://www.vivus.se/lanevillkor/integritetspolicy/

14. 4financeAB:s anställda får inte delta i tävlingen. Om denna regel bryts och vinnaren ären person som inte har rätt att delta i kampanjen kommer en annan vinnare attdras.

15. 4financeAB:s beslut rörande kampanjen och tillkännagivandet av resultaten ärslutgiltiga.

16. 4financeAB ansvarar inte för eventuella utgifter som kan uppstå för deltagarna isamband med deltagande i kampanjen eller mottagande av vinster; konsekvensersom kan ha uppstått i samband med tillhandahållande av felaktig information,inklusive personuppgifter, eller andra felaktigheter som med eller utan avsikttillåtits av speldeltagaren; en tredje parts handlingar, försumlighet ellermisstag som lett till försening av vinstmottagande eller kampanjens förlopp.

17. 4financeAB förbehåller sig rätten att avbryta utlottning av vinsterna om det upptäcksatt deltagarna i kampanjen inte har uppfyllt kraven i dessa regler.

18. Genomatt delta i kampanjen godkänner deltagaren dessa kampanjregler.

19. Vidfrågor eller otydligheter, kontakta Vivus kundtjänst genom att skicka ett mejltill e-postadress: support@vivus.se

 

Steg 1
Steg 1

Steg 2
Steg 2

Steg 3
Steg 3

Steg 4
Steg 4

Mer information om våra lån

Vi vet att de flesta av er som besöker vår hemsida gärna vill veta mer om vad VIVUS.SE erbjuder inom följande lån: