Välj kreditbelopp
Du kan låna över kr. - gången.
Välj kreditperiod
Första betalning
Kreditbelopp
Ränta
Att betala
Effektiv ränta tills

Är du ny kund är krediten helt ränte- och avgiftsfri om du väljer att återbetala hela beloppet inom första kreditperioden. Efter den räntefria perioden debiteras annars en månadsränta om 15 % samt 3 % amortering, vilket är det minsta beloppet att betala. För en kredit på 6 000 kr uppgår den lägsta månadsbetalningen till 1 080 kr. Du kan välja att återbetala delar av eller hela krediten när som helst och du kan även ansöka om att utöka din kreditgräns. Läs mer om årsränta och effektiv ränta nedan.