Kredit

Kan jag ha flera krediter hos VIVUS.SE?

Nej, du kan enbart ha en aktiv kredit åt gången. Men om du inte uppnått din maximala kreditgräns har du möjlighet att ansöka om att utöka krediten när som helst under kreditperioden. Tänk bara på att förfallodatumet alltid är det samma som den ursprungliga krediten.

Varför beviljades inte krediten?

Vi kommer inte kunna bevilja dig en kredit om du inte uppfyller våra krav. De vanligaste anledningarna till avslag är:

  • Du genomgår inte en sedvanlig kreditprövning.
  • Du har inte betalat tillbaka din tidigare kredit.
  • Du har uppgett felaktig information.
  • Du är yngre än 18 år.
Hur lång tid tar det att få krediten beviljat?

Vi jobbar alltid så fort vi kan på att behandla ansökningar om lån. På så sätt kan du räkna med att vi ger dig ett besked inom 7-10 dagar eller direkt mot en avgift. Om du däremot valt att identifiera dig via telefon kommer kundtjänst att kontakta dig under våra öppettider.

Kan jag ansöka om en kredit om jag redan har ett lån eller en kredit hos en annan kreditgivare?

Ja, så länge du uppfyller alla våra krav så kan du ansöka om en kredit.

Hur snabbt får jag pengarna?

Utbetalning kommer att ske inom 7-10 dagar. Det finns en möjlighet att ändra utbetalningsdatum (i 98% av fallen kommer pengarna överföras inom 10 minuter) efter undertecknande av ändring av avtalet mot en extra avgift enligt prislistan.

Kommer jag ha möjligheten att ansöka om ett högre belopp direkt efter återbetalning?

Så fort vi registrerat din betalning och du fått bekräftelse på det, kan du ansöka om ett ny kredit. Kreditgränsen kan eventuellt höjas sju dagar efter mottagen återbetalning. För mer information om hur mycket du kommer kunna ansöka om, vänligen logga in på din profil på www.vivus.se.

Hur mycket kan jag ansöka om?

Första gången du ansöker kan du ansöka om upp till 5,000 kr. Din kreditgräns kan komma att ändras baserat på olika variabler, som tex. inkomst och betalningshistorik bland annat, läs mer här.

Vilka dokument behövs för att få en kredit?

För att få en kredit hos VIVUS.SE behövs inga specifika dokument, bara svenskt mobilnummer och bankkonto. Vid ansökan kan dock kompletterande uppgifter krävas.

Vilka krav ställs på mig som kreditmottagare?
  • Att du är minst 18 år gammal.
  • Att du har ett svensk personnummer
  • Att du har ett svenskt mobilnummer samt svenskt kontonummer.
  • Att du genomgår en sedvanlig kreditprövning.