Nyheter

Rapporteringtill UC

Frånoch med 2021.07.16 så har överlämnandet av information till UC byrån avbrutits.

Detta kommer dock inte att påverkatjänsternas kvalitet, de kommer fortfarande att ges med oföränderligt högkvalitet.

Nyakostnader från och med 22 april 2021

Frånoch med den 22 april 2021 så höjdes kostnaden för uppläggningsavgiften ochutökningsavgiften.

Nyaavgifterna blir:

  • Uppläggningsavgift 500 kr
  • Utökningsavgift 249 kr