Viktigaste delarna

Här kan du läsa de viktigaste punkterna av avtalen.
Kredit från VIVUS.SE ges ut till kunder som registerat dig på www.vivus.se och uppfyller våra krav. De viktigaste villkoren är följande:

  • Inneha svensk personnummer
  • Vara 18 årgammal
  • Ha ett personligt konto i en svensk bank
  • Genomgå en sedvanligkreditprövning.

För att kunna ansöka om en kredit måste kredittagaren ha ett mobilnummer, e-postadress samt ett kontonummer. Innan man ansöker om en kredit måste varje kund aktivera sin profil och detta görs efter att man säkerställt sin identitet. Detta kan göras via Instantor eller genom kundtjänst.

Kreditgivaren har rätt till att neka ansökningar som inte uppfyller uppsatta ekonomiska krav.

Om krediten beviljas kommer pengarna föras över till det angivna bankkontot inom 7-10 dagar eller direkt, mot en avgift.

All information om kredittagarens förpliktelser, fakturor etc. finns på kredittagarens profil.

Det är inte tillåtet att ha fler än en kredit åtgången.

Kredittagaren har rätt att ansöka om obegränsat antal krediter.

Kredittagaren är skyldig att vid förfallodatumet återbetala hela krediten alternativt lägst att betala i enlighet med avtalet mellan kredittagaren och kreditgivaren.

Om kredittagaren inte betalar sin faktura inom utsatt tid kan en förseningsavgift tillkomma. Om betalningen inte sker efter det kan en påminnelse samt ett inkassokravskickas ut.

kredittagaren är skyldig att följa villkoren i avtalet mellan honom/henne som kredittagare och VIVUS.SE som kreditgivare.

Innan du ansöker, se till att du har möjlighet att betala tillbaka krediten.