Snurra hjulet, vinn priser

 1. Arrangören av 4finance AB kampanj “Snurra Lyckohjulet och delta i utlottningen av prispengar!” (hädanefter kallad – Snurra Lyckohjulet): 4finance AB, org.nr 556790-4189.
  Adress: Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö.
 2. Kampanjområde: Sverige.
 3. Kampanjens startdatum: 2024.02.05
 4. Kampanjens slutdatum: 2024.02.29, kl. 23:59.
 5. För att få delta i kampanjen är det inte nödvändigt att göra inköp, utnyttja 4finance AB tjänster eller betala deltagaravgift.
 6. Kampanjens vinster:
 7. 1 (ett) pris på 1 000 SEK (ett tusen kronor)
 8. 1 (ett) pris på 1 500 SEK (ett tusen fem hundra kronor)
 9. 1 (ett) pris på 3 000 SEK (tre tusen kronor)
 10. Utlottning av vinsterna äger rum 2024.03.04.
 11. Vinnarna kommer att få ett mail inom 2 arbetsdagar från utlottningens datum till den i kampanjen registrerade e-postadressen eller per telefon.
 12. Speldeltagaren har rätt att ta emot vinsten efter att överlåtelse- och mottagandedokumentet (som kommer att skickas med e-post eller per post) har skrivits under och skickats med post till 4finance AB adress – Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö. För att kunna ta emot vinsten ska vinnaren ange sitt kontonummer i dokumentet. Om vinnaren inte kontaktar kampanjarrangören inom 30 (trettio) kalenderdagar från att ha mottagit e-postmeddelandet behåller arrangören vinsten.
 13. 4finance AB har rätt att när som helst utan förvarning genomföra ändringar i kampanjreglerna, liksom att kortvarigt helt avbryta denna kampanj. Om 4finance AB konstaterar bedrägeriförsök eller om misstankar om möjligt bedrägeri uppstår, har 4finance AB rätt att avbryta kampanjen utan några som helst begränsningar.
 14. Kampanjreglerna är utarbetade i enlighet med Svensk lagstiftning och eventuella strider behandlas i Svensk domstol.
 15. Kampanjdeltagarnas personuppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med den i Sverige gällande personuppgiftslagstiftningen, inklusive direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och de kommer inte att avslöjas för någon tredje part utan deltagarens föregående godkännande.
 16. Information om 4finance AB sekretesspolicy och registeransvariges och dataskyddsspecialistens kontaktuppgifter finns på: https://www.vivus.se/lanevillkor/integritetspolicy/
 17. 4finance AB:s anställda får inte delta i tävlingen. Om denna regel bryts och vinnaren är en person som inte har rätt att delta i kampanjen kommer en annan vinnare att dras.
 18. 4finance AB:s beslut rörande kampanjen och tillkännagivandet av resultaten är slutgiltiga.
 19. 4finance AB ansvarar inte för eventuella utgifter som kan uppstå för deltagarna i samband med deltagande i kampanjen eller mottagande av vinster; konsekvenser som kan ha uppstått i samband med tillhandahållande av felaktig information, inklusive personuppgifter, eller andra felaktigheter som med eller utan avsikt tillåtits av speldeltagaren; en tredje parts handlingar, försumlighet eller misstag som lett till försening av vinstmottagande eller kampanjens förlopp.
 20. 4finance AB förbehåller sig rätten att avbryta utlottning av vinsterna om det upptäcks att deltagarna i kampanjen inte har uppfyllt kraven i dessa regler.
 21. Genom att delta i kampanjen godkänner deltagaren dessa kampanjregler.
 22. Vid frågor eller otydligheter, kontakta Vivus kundtjänst genom att skicka ett mejl till e-postadress: support@vivus.se