Nya kostnader från och med 16 mars 2013

Från och med den 16 mars 2013 kommer kostnaden för påminnelse, inkassokrav och upprättande av amorteringsplan att höjas.

Nya avgiften blir:

  • Påminnelse 60 kronor
  • Inkassokravskostnad 180 kronor
  • Upprättande av amorteringsplan 170 kronor

För ytterligare information se Lag (1981:793) om ersättning för inkassokostnader m.m.


Lagändring av Kreditupplysningslagen

Med anledning av den lagändring av Kreditupplysningslagen (1973:1173) som Riksdagen beslutade om sommaren 2010 och som trädde i kraft från och med den 1 januari 2011, vill vi på detta sätt informera om hur denna kommer att påverka dig som kund.

Lagändringen innebär i korthet:

  • Att den som beställer en kreditupplysning om en fysisk person som inte är näringsidkare måste ha legitimt behov av informationen
  • Att en omfrågekopia skall skickas till den omfrågade när en kreditupplysning om en privatperson, enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag lämnas ut,
  • Att en rättelse av oriktiga eller missvisande uppgifter skall skickas ut till var och som under det senaste året har tagit del av uppgifterna,
  • Att omfrågeuppgifter skall gallras senast ett år från det att kreditupplysningen begärdes.

Kommer ditt kreditbetyg försämras om någon tar en kreditupplysning på dig?

Frågan är befogad. Vissa kreditupplysningsföretag sänker kreditbetyget vid ett visst antal omfrågningar. Vi vill därför informera dig om att vår samarbetspartner Creditsafe inte registrerar antalet omfrågningar som görs på dig, vilket följaktligen innebär att ditt kreditbetyg inte sänks hos Creditsafe baserat på antalet gjorda kreditupplysningar.