Vivus.se avbryter informationsöverlämning till UC byrån.

Härmed informerar vi, att från och med den 16.07.2021 har Vivus.se avbrutit samarbetet med UC byrån.

Det betyder att överlämnandet av information till UC byrån om Vivus.se kunders lån avbryts.

Detta kommer inte att påverka tjänsternas kvalitet, de kommer att fortfarande att ges med oföränderligt hög kvalitet och kunderna kommer att ha tillgång till tjänsterna om sådant behov uppstår.