January 1, 2018
/ Autor:

Reglerna för Vivus.se:s kampanj “Delta i lotteriet och vinn ett av fem IKEA-presentkort till ett värde av 1 000 SEK

 1. se:s kampanj “Delta i lotteriet och vinn ett av fem IKEA-presentkort till ett värde av 1 000 SEK” (hädanefter kallad – Kampanj) arrangeras av: 4finance AB (aktiebolag), Organisationsnummer: 556790-4189 , adress: Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm.
 2. Kampanjens område: Sverige.
 3. Kampanjens startdatum: 2021-08-27.
 4. Kampanjens slutdatum: 2021-09-10, kl. 23:59.
 5. I kampanjen kan alla myndiga och beslutskompetenta personer som besöker Vivus.se:s webbplats www.vivus.se delta.
 6. Kampanjens vinster:
 7. 5 (fem) penningpriser på 1 000 SEK (ettusen svenska kronor) var.
 8. Den 9 september 2021 kommer vinsterna att lottas ut slumpvis med hjälp av programvara bland de deltagare som motsvarar kraven som fastställs i punkt 5 och som under perioden från den 27 augusti 2021 till den 10 september 2021, kl. 23:59 besökt Vivus.se:s webbsida och fyllt i frågeformuläret (varje deltagare får fylla i formuläret endast en gång).
 9. Vinnarna kommer att få ett mejl inom 2 arbetsdagar från utlottningens datum till den i frågeformuläret angivna e-postadressen.
 10. Speldeltagarna har rätt att motta vinsten efter att överlåtelse- och mottagandedokumentet (som kommer att skickas via e-post) har skrivits under och skickats med post till 4finances AB adress – Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm. För att kunna motta vinsten måste vinnaren ange sitt kontonummer i dokumentet. Om vinnaren inte kontaktar kampanjarrangören inom 30 (trettio) kalenderdagar från att ha mottagit e-postmeddelandet behåller arrangören vinsten.
 11. 4finance AB har rätt att när som helst utan förvarning genomföra ändringar i kampanjreglerna liksom atthelt avbryta denna kampanj. Om 4finance AB konstaterar bedrägeriförsök eller om misstankar om möjligt bedrägeri uppstår har, 4finance AB rätt att avbryta kampanjen utan några som helst begränsningar.
 12. Kampanjreglerna är utarbetade i enlighet med Republiken Sveriges lagstiftning och eventuella strider behandlas i Republiken Sveriges domstol.
 13. Priserna skickas inte per post.
 14. Kampanjdeltagarnas personuppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med den i Lettland gällande personuppgiftslagstiftningen, inklusive direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och de kommer inte att avslöjas för någon tredje part utan deltagarens förhandsgodkännande.
 15. Information om 4finance AB sekretesspolicy och registeransvariges och dataskyddsspecialistens kontaktuppgifter finns tillgänglig på: https://www.vivus.se/lanevillkor/integritetspolicy/
 16. 4finance AB anställda får inte delta i tävlingen. Om denna regel bryts och vinnaren blir en person som inte har rätt att delta i kampanjen kommer en annan vinnare att dras.
 17. 4finance AB beslut rörande kampanjen och tillkännagivandet av resultaten är slutgiltiga.
 18. 4finance AB ansvarar inte för eventuella utgifter som kan uppstå för deltagarna i samband med deltagande i kampanjen eller mottagande av vinster; konsekvenser som kan ha uppstått i samband med tillhandahållande av felaktig information, inklusive personuppgifter, eller andra felaktigheter som med eller utan avsikt tillåtits av speldeltagaren; en tredje parts handlingar, försumlighet eller misstag som lett till försening av vinstmottagande eller kampanjens förlopp.
 19. 4finance AB förbehåller sig rätten att avbryta utlottning av vinsterna om det upptäcks att deltagarna i kampanjen inte uppfyller kraven i dessa regler.
 20. Genom att delta i kampanjen samtycker deltagaren till dessa kampanjregler.
 21. Vid frågor eller otydligheter, kontakta 4finance AB marknadsföringsteam genom att skicka ett mejl till e-postadress: support@vivus.se.

¿Quieres tu primer préstamo ya?

Consigue tus primeros 300€ sin intereses ni comisiones, y devuélvelos en 30 días

Solicita tu crédito ahora

Dukanske också gillar…”