January 1, 2018
/ Autor:

Reglerna för Vivus.se:s kampanj “Delta i vår undersökning och tre personer får chansen att vinna ett presentkort från GoGift"

1. Vivus.se:s kampanj “Delta i vår undersökning och tre personer får chansen att vinna ett presentkort från GoGift” (hädanefter kallad – undersökning) arrangeras av: 4finance AB (aktiebolag), Organisationsnummer: 556790-4189 , adress: Hammarby allé 91, 120 63 Stockholm.

2. Undersökningens område: Sverige.

3. Undersökningens startdatum: 2022-01-25.

4. Undersökningens slutdatum: 2022-01-17, kl. 23:59.

5. I undersökningen kan alla myndiga och beslutskompetentapersoner som besöker Vivus.se:s  www.vivus.se webbplatsdelta.

6. Undersökningens vinster:

- 3 (tre) presentkort på 3 333 SEK vardera.

7. Den 17 februari 2022 kommer vinsterna att lottas ut slumpmässigt med hjälp av programvara bland de deltagare som motsvarar kraven som fastställs i punkt 5 och som under perioden från den 25 januari 2022 till den 17 februari 2022, kl. 23:59 besökt Vivus.se:s webbsida och deltagit i undersökningen(varje deltagare får fylla i formuläret en gång).

8. Vinnarna kommer att få ett mail inom 2 arbetsdagar från utlottningens datum till den i frågeformuläret angivna e-postadressen.

9. 4finance AB har rätt att när som helst utan förvarning genomföra ändringar i kampanjreglerna liksom helt avbryta denna undersökning.Om 4finance AB konstaterar bedrägeriförsök eller om misstankar om möjligtbedrägeri uppstår har, 4finance AB rätt att avbryta undersökningen utan några som helst begränsningar.

10. Undersökningsreglerna är utarbetade i enlighet med Svensk lagstiftning och eventuella strider behandlas i Svensk domstol.

11. Priserna skickas inte per post.

12. Deltagarnas personuppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med den i Lettland gällande personuppgiftslagstiftningen, inklusive direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och de kommer inte att avslöjas för någon tredje part utan deltagarens förhandsgodkännande.

13. Information om 4finance AB sekretesspolicy och registeransvariges och dataskyddsspecialistens kontaktuppgifter finnstillgänglig på: https://www.vivus.se/lanevillkor/integritetspolicy/

14. 4finance AB anställda får inte delta i undersökningen. Om denna regel bryts och vinnaren blir en person som inte har rätt att delta i undersökningen kommer en annan vinnare att dras.

15. 4finance AB beslut rörande undersökningen och tillkännagivandet av resultaten är slutgiltiga.

16. 4finance AB ansvarar inte för eventuella utgifter som kan uppstå för deltagarna i samband med deltagande i undersökningen eller mottagande av vinster; konsekvenser som kan ha uppstått i samband medtillhandahållande av felaktig information, inklusive personuppgifter, eller andra felaktigheter som med eller utan avsikt tillåtits av deltagaren; en tredje parts handlingar, försumlighet eller misstag som lett till försening av vinstmottagande eller undersökningens förlopp.

17. 4finance AB förbehåller sig rätten att avbryta utlottning av vinsterna om det upptäcks att deltagarna i kampanjen inte uppfyller kraven i dessa regler.

18. Genom att delta i undersökningen samtycker deltagaren till dessa regler.

19. Vid frågor eller otydligheter, kontakta 4finance ABs marknadsföringsteam genom att skicka ett mail till e-postadress: support@vivus.se.

¿Quieres tu primer préstamo ya?

Consigue tus primeros 300€ sin intereses ni comisiones, y devuélvelos en 30 días

Solicita tu crédito ahora

Du kanske också gillar…”