Välj kreditbelopp
Du kan låna över kr. - gången.
Välj kreditperiod
Första betalning
Kreditbelopp
Ränta
Att betala
Effektiv ränta tills

Är du ny kund är krediten helt ränte- och avgiftsfri om du väljer att återbetala hela beloppet inom första kreditperioden. Efter den räntefria perioden debiteras annars en månadsränta om 18 % samt 3 % amortering, vilket är det minsta beloppet att betala. För en kredit på 6 000 kr uppgår den lägsta månadsbetalningen till 1 292,40 kr. Du kan välja att återbetala delar av eller hela krediten när som helst och du kan även ansöka om att utöka din kreditgräns. Läs mer om årsränta och effektiv ränta nedan.